Tag Archives: agv robot

Phân loại agv robot theo chức năng

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ tốc độ nhanh theo cấp số nhân đang làm thay đổi bối cảnh toàn cầu và có tác động rất lớn tới ngành công nghiệp sản xuất. Khi máy móc biết giao tiếp thì việc vận chuyển trong nhà máy cũng dần dần thay thế […]

Giải pháp cho việc vận chuyển trong nhà máy

agv robot

AGV – Robot là loại xe sử dụng các công nghệ dẫn đường dùng để để vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu đến những địa điểm đã được chỉ định sẵn trong nhà máy mà không cần đến sự can thiệp của con người. AGV – Robot còn được gọi là xe tự hành, […]

0903.418.369