VỀ CHÚNG TÔI

  • Công ty cổ phần phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam( VNATECH) được thành lập tháng 02 năm 2011. Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, các khách hàng của VNATECH là các nhà máy FDI đến từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc….hoạt động trong lĩnh vực ôtô, xe máy, linh kiện điện tử, may mặc và các ngành công nghiệp chế tạo công nghệ cao.
  • VNATECH tư vấn và triển khai các giải pháp giúp cho nhà máy hoạt động hiệu quả hơn, hiện đại hơn, năng suất hơn và tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt hơn bao gồm các giải pháp nhà máy thông minh – Smart Factory, Giải pháp quản trị và kết nối máy móc, hệ thống quản lý sản xuất, hệ thống thu thập dữ liệu sản xuất , IoT, giải pháp robot công nghiệp, Smart Internal Logistic….
  • VNA viết tắt của Viet Nam Automation( Tự Động Hóa Việt Nam) với slogan – Công Nghệ Cho Tương lai! – VNA đang từng bước ứng dụng và phát triển những công nghệ tiên tiến nhất vào phục vục vụ cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của con người làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn.
  • Được sáng lập bởi những kỹ sư trong nghành tự động hóa Việt Nam, với khát vọng đưa nghành tự động hóa Việt Nam phát triển ngang tầm với các nước phát triển và đón đầu các su thế công nghệ của thế giới.
  • Vượt qua những rào cản công nghệ, vượt qua những khó khăn của một đất nước có nền công nghệ đi chậm hơn thế giới cả thế kỷ, VNA tự hào chung tay góp sức xây dựng nền móng cho ngành công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam bằng một hướng đi hoàn toàn đúng đắn – VNA kế thừa những thành tựu công nghệ của thế giới, sáng tạo và phát triển công nghệ của riêng mình theo hướng thiết thực cho cuộc sống của con người.

VỀ CHÚNG TÔI

  • Công ty cổ phần phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam( VNATECH) được thành lập tháng 02 năm 2011. Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, các khách hàng của VNATECH là các nhà máy FDI đến từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc….hoạt động trong lĩnh vực ôtô, xe máy, linh kiện điện tử, may mặc và các ngành công nghiệp chế tạo công nghệ cao.
  • VNATECH tư vấn và triển khai các giải pháp giúp cho nhà máy hoạt động hiệu quả hơn, hiện đại hơn, năng suất hơn và tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt hơn bao gồm các giải pháp nhà máy thông minh – Smart Factory, Giải pháp quản trị và kết nối máy móc, hệ thống quản lý sản xuất, hệ thống thu thập dữ liệu sản xuất , IoT, giải pháp robot công nghiệp, Smart Internal Logistic….
  • VNA viết tắt của Viet Nam Automation( Tự Động Hóa Việt Nam) với slogan – Công Nghệ Cho Tương lai! – VNA đang từng bước ứng dụng và phát triển những công nghệ tiên tiến nhất vào phục vục vụ cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của con người làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn.
  • Được sáng lập bởi những kỹ sư trong nghành tự động hóa Việt Nam, với khát vọng đưa nghành tự động hóa Việt Nam phát triển ngang tầm với các nước phát triển và đón đầu các su thế công nghệ của thế giới.
  • Vượt qua những rào cản công nghệ, vượt qua những khó khăn của một đất nước có nền công nghệ đi chậm hơn thế giới cả thế kỷ, VNA tự hào chung tay góp sức xây dựng nền móng cho ngành công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam bằng một hướng đi hoàn toàn đúng đắn – VNA kế thừa những thành tựu công nghệ của thế giới, sáng tạo và phát triển công nghệ của riêng mình theo hướng thiết thực cho cuộc sống của con người.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

VNATECH tư vấn và triển khai các giải pháp giúp cho nhà máy hoạt động hiệu quả tốt hơn, hiện đại hơn, giúp cho năng suất hơn và tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt hơn bao gồm các giải pháp hiệu quả tốt cho các nhà máy thông minh – Smart Factory, Giải pháp quản trị và kết nối máy móc, hệ thống quản lý sản xuất, hệ thống thu thập dữ liệu sản xuất , IoT, giải pháp robot công nghiệp, Smart Internal Logistic….

Công ty cổ phần phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (VNATECH) được thành lập tháng 02 năm 2011. Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, các khách hàng của VNATECH là các nhà máy FDI đến từ các quốc gia phát triển  như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….hoạt động trong lĩnh vực ôtô, xe máy, linh kiện điện tử, may mặc và các ngành công nghiệp chế tạo công nghệ cao.

Vượt qua những rào cản công nghệ, những khó khăn của một đất nước có nền công nghệ đi chậm hơn thế giới cả thế kỷ, VNATECHchung tay góp sức xây dựng nền móng cho ngành công nghệ cao của Việt Nam bằng một hướng đi hoàn toàn đúng đắn – VNATECH kế thừa những thành tựu công nghệ của thế giới, sáng tạo và phát triển công nghệ của riêng mình theo hướng thiết thực cho cuộc sống của con người.

VNA viết tắt của Viet Nam Automation( Tự Động Hóa Việt Nam) với slogan – Công Nghệ Cho Tương lai – VNA đang từng bước ứng dụng và phát triển những công nghệ tiên tiến nhất vào phục vục vụ. Được sáng lập bởi những kỹ sư trong nghành tự động hóa Việt Nam, với khát vọng đưa nghành tự động hóa Việt Nam phát triển ngang tầm với các nước phát triển và đón đầu các su thế công nghệ của thế giới.

VNATECH tư vấn và triển khai các giải pháp giúp cho nhà máy hoạt động hiệu quả hơn, hiện đại hơn, năng suất hơn và tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt hơn bao gồm các giải pháp nhà máy thông minh – Smart Factory, Giải pháp quản trị và kết nối máy móc, hệ thống quản lý sản xuất, hệ thống thu thập dữ liệu sản xuất , IoT, giải pháp robot công nghiệp, Smart Internal Logistic….

Công ty cổ phần phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam( VNATECH) được thành lập tháng 02 năm 2011. Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, các khách hàng của VNATECH là các nhà máy FDI đến từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc….hoạt động trong lĩnh vực ôtô, xe máy, linh kiện điện tử, may mặc và các ngành công nghiệp chế tạo công nghệ cao.

Vượt qua những rào cản công nghệ, những khó khăn của một đất nước có nền công nghệ đi chậm hơn thế giới cả thế kỷ, VNAchung tay góp sức xây dựng nền móng cho ngành công nghệ cao của Việt Nam bằng một hướng đi hoàn toàn đúng đắn – VNA kế thừa những thành tựu công nghệ của thế giới, sáng tạo và phát triển công nghệ của riêng mình theo hướng thiết thực cho cuộc sống của con người.

VNA viết tắt của Viet Nam Automation( Tự Động Hóa Việt Nam) với slogan – Công Nghệ Cho Tương lai! – VNA đang từng bước ứng dụng và phát triển những công nghệ tiên tiến nhất vào phục vục vụ cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của con người làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn.Được sáng lập bởi những kỹ sư trong nghành tự động hóa Việt Nam, với khát vọng đưa nghành tự động hóa Việt Nam phát triển ngang tầm với các nước phát triển và đón đầu các su thế công nghệ của thế giới.

           TINH THẦN VNA

Để lại Email cho chúng tôi để nhận được những thông tin mới nhất!!!

Để lại Email cho chúng tôi để nhận được những thông tin mới nhất!!!