Category Archives: Giải pháp theo chức năng

AGV giải pháp vận chuyển trong nhà máy

agv xe tự hành

Xe tự hành AGV: Xe tự hành agv là loại xe sử dụng các công nghệ dẫn đường để vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu đến những địa điểm đã được đánh dấu sẵn mà không cần đến sự can thiệp của con người. Xe tự hành AGV hay còn được gọi là Robot […]

Phân loại agv robot theo chức năng

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ tốc độ nhanh theo cấp số nhân đang làm thay đổi bối cảnh toàn cầu và có tác động rất lớn tới ngành công nghiệp sản xuất. Khi máy móc biết giao tiếp thì việc vận chuyển trong nhà máy cũng dần dần thay thế […]