Category Archives: Giải pháp theo chức năng

Phân loại AGV robot theo chức năng

phân loại AGV robot theo chức năng là hệ thống vận hành và quy trình xử lý hàng hóa

Phân loại AGV robot theo chức năng hệ thống vận hành và quy trình xử lý hàng hóa thông minh của Amazon để kết hợp hiệu quả nhất giữa máy móc và con người, năng suất tăng lên 40%, chi phí vận hành giảm xuống chỉ còn chưa đầy 10% doanh thu. Trong số đó […]