Tag Archives: Vnatech – đơn vị cung cấp xe tự hành AGV chui gầm thịnh hành nhất.

Tổng quan xe tự hành AGV chui gầm trong đời sống hiện nay

Ứng dụng xe tự hành AGV chui gầm hiện nay

Hầu hết trong các nhà máy sản xuất hiện nay đều có quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm hay bán thành phẩm giữa các bộ phận, khu vực trong nhà máy. Thông thường quá trình vận chuyển này thường sử dụng nhân công kéo, đẩy xe hàng nên rất vất vả, tốn […]