1

Kho bãi (Lưu trữ và truy xuất)

Các hoạt động kho tự động như nhận, lưu trữ, vận chuyển và quản lý hàng tồn kho theo kế hoạch sản xuất được xử lý nhanh chóng và chính xác để tăng khối lượng hàng hóa và tối đa hóa doanh thu kho.

 

 

 

2

Hỗ trợ xử lý kho hàng tồn kho giữa các quy trình

Chúng tôi xử lý hàng tồn kho trong quá trình chờ (WIP) giữa trước và sau quá trình và giúp đảm bảo rằng các nguyên liệu cần thiết cho quy trình được cung cấp kịp thời (JIT).

 

 

Đường ép phun

 

Dây chuyền gia công

Làm việc trong quá trình xử lý

Kho hàng hóa trong

Hệ thống tàu con thoi
(kho đơn sâu)

Hệ thống kho con thoi
(Kho chứa sâu gấp đôi)

Hệ thống cầu trục kho

Đón và gửi tiền

Đón và gửi tiền
Hệ thống đa tải

Dây chuyền lắp ráp

Xếp hàng

Vận chuyển trong và ngoài