Robot tự hành – Robot kéo hàng –  AGV – P500R

Tên sản phẩm: Robot tự hành – Robot kéo hàng

Model sản phẩm:  AGV – P500 R