Robot tự hành – Robot kéo hàng –  AGV – P800R

Tên sản phẩm: Robot tự hành – Robot kéo hàng

Model sản phẩm:  AGV – P800 R