Robot tự hành – Robot kéo hàng AGV – P500R

Tên sản phẩm: Robot tự hành – Robot kéo hàng

Model sản phẩm:  AGV – P500 R

 

 

 

 

Danh mục: